Algemene voorwaarden Delpo bvba

DE VERKOPER

Delpo bvba (commerciële benaming Dans l’assiette du cycliste) 
Sint-Katelijnevest 53
2000 ANTWERPEN
Telefoonnummer: 0495368045
email: hello@assietteducycliste.be
www.assietteducycliste.be 
 

Het BTW nummer is BE0404086063


ALGEMEEN
Onze algemene voorwaarden zijn geldig op elke product van DELPO en van kracht tussen DELPO en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Koper”).
Bij het bestellen van een product uit onze webshop accepteert u de Algemene voorwaarden van DELPO. Wij hebben het recht om in allen tijde onze algemene voorwaarden te wijzigen.

PRIJS
Alle vermeldde prijzen zijn aangegeven in EURO en altijd inclusief BTW. 
Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de koper, tenzij anders vermeld. Deze prijzen kunt u raadplegen bij 'shipping'.
De op de verkoopsovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de Website is aangegeven. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de artikelen behoren en niet inbegrepen zijn in de prijs.
Indien er door een foutje of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. U heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en wordt het volledig bedrag terug doorgestort op uw rekening

.

BETALING
De betaling gebeurt electronisch. Wij maken gebruik van het veilig betalingssysteem nl. checkoutportal en SumUp. Er kan betaald worden met Bancontact, Maestro, Paypal, Visa. De aankoop komt tot stand wanneer we een bevestiging krijgen van uw betaling, tot dan zijn de bestelde artikelen eigendom van DELPO.

AANBOD
DELPO is gespecialiseerd in modieuze fietskledij en desginfietsen. Deze artikelen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

 

LEVERING
De levering gebeurt na ontvangst van betaling. 
De levering gebeurt via de koerierdiensten van Bpost en De Fietskoerier
De leveringstermijn duurt 2 tot 3 werkdagen voor leveringen in België. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele vertragingen of verloren gaande pakketten door de koerierdienst.
De kosten van de levering kunnen verschillen. 

RUIL- EN HERROEPINGSRECHT

Afgeprijsde artikelen worden niet geruild
U heeft recht op 1 week ruilrecht bij ongeopende en niet-gebruikte of niet-gedragen producten en kleren. Als wij merken dat er schade is aan een teruggezonden product of als wij merken dat de kleren vuil zijn of duidelijk gedragen zijn, hebben wij het recht om dit teruggezonden artikel niet te accepteren. Zoniet, wordt het volledig bedrag (van de geretourneerde producten, niet van de verzendkosten) binnen de 30 dagen terug gestort op uw rekening. 
Uw teruggezonden artikel moet binnen de twee weken verstuurd worden naar ons hierboven vermeldde adres. Gelieve uw aankoopbewijs en de hieronder bijgevoegde formulier ingevuld mee te verzenden. De etiketten mogen niet van de kleren afgehaald of gescheurd zijn.  U stuurt best ook een mail naar info@assietteducycliste.be om de retour te melden.
Indien u wilt kunt u na afspraak het artikel zelf bij DELPO komen ruilen.
Retouradres via bpost (www.bpost.be) pakketservice €5 : Delpo bvba – Artsen zonder Grenzenstr. 53 bus 1 - 2018 Antwerpen
OF via bpost (www.bpost.be) Postpunt €4 : Helgi Decreus – Berchem Station – Posthoflei 1- 2600 Antwerpen
Wij vragen om de artikelen niet zomaar zonder track and trace op te sturen omdat we hier al eerder problemen mee hebben gehad. Zo ben je zeker dat het pakje ook goed terrecht komt. Verloren gegane pakjes zijn niet onze verantwoordelijkheid als er geen track and trace nummer voorzien is.

PRIVACY
U kunt bij ons ook inschrijven voor een nieuwsbrief, aan de hand van uw email adres.  Dit wordt uitsluitend gebruikt voor nieuwsbrieven.  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  Wel geven wij uw gegevens (nl. emailadres en telefoonnummer) door aan de koerierdienst zodat zij u een bevestigingsemail en/of -sms met track and trace nummer kunnen doorsturen. Indien u dit niet wenst, gelieve dit bij het bestelproces te vermelden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar log-in gegevens en het gebruik van zijn/haar paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Delpo heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Delpo respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
DELPO maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn of haar computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.

 

GARANTIE
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten):
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Algemeen:
Om een beroep te doen op de garantie moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en vooraf contact opnemen met DELPO waarna de klant het artikel op zijn/haar kosten terug dient te bezorgen aan DELPO. 
Elk gebrek dient binnen 5 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

DELPO KLANTENDIENST
Delpo klantendienst is bereikbaar op het nummer 0495368045 of via mail hello@assietteducycliste.be 
Artsen zonder Grenzenstr 53 bus 1, 2018 Antwerpen BELGIE